SATCITANANDA
 
  GSM: 041 412 998
 
INŠTRUKCIJE IZOBRAŽEVANJE SVETOVANJE
     
 
 
  Riki_Lavrič  

SATCITANANDA INŠTRUKCIJE
VABIMO VAS NA NOVO SPLETNO MESTO
Inštrukcije Riki

Friderika Lavrič, GSM: 041 412 998
  Ljubljana, Mucherjeva 11
  Ljubljana, Tržaška 2
  Rateče 162a - LABIRINTI
      
Podjetje za inštrukcije, izobraževanje in svetovanje z 20 letno tradicijo. Nudimo:
- Individualne inštrukcije ali učenje v zelo majhnih skupinah
- Tedenski ponovitveni seminarji iz matematike po posameznih  sklopih.
- Priprave na maturo
- Pomoč pri pisanju seminarskih nalog
S podjetjem sodelujejo vrhunski pedagogi, največkrat tudi sami avtorji učbenikov za osnovne in srednje šole.

 

 
Katarina SATCITANANDA v oddaji
KATARINA - A KANAL (odlomki)
   
Tržnica

Novo v ponudbi
Inštrukcije in tečaji ruščine  pod vodsvom inštruktorice  in akademske slikarke  Elene Churnosove.

Tržnica (Elena Churnosova)

   
spirala znanja Učenje s pomočjo miselnih vzorcev
Spirala znanja


Znanje se gradi iz centra spirale navzven. Vsaka pozabljena "galaksija" na spirali lahko predstavlja problem pri dojemanju naslednje učne snovi.
   
 Nove rešene naloge iz   matematike:
 - aritmetično zaporedje
 - linearne neenačbe
 - kvadratne neenačbe
 - neenačbe višjih stopenj
 - racionalne neenačbe
 - eksponentna neenačba
 - logaritemske neenačbe
 - uporaba enačb
   
inštrukcije fizike Inštrukcije fizike in elektrotehnike
Naloge iz fizike
Naloge iz osnov elektrotehnike
FIZIKA IN EKOLOGIJA
   
inštrukcije kemije Inštrukcije kemije
Inštruktorica Katjuša Ana je avtorica večih učbenikov
   

INŠTRUKCIJE
matematike
fizike
osnove elektrotehnike
kemije
angleščine
angleščine*
francoščine
francoščine*
slovenščine
slovenščine*
nemščine
ruščina
(*) za zahtevnejše

SVETOVANJE
Kako rešiti problem
  v šoli
  v službi
  doma
  kjerkoli drugje
 

  SALSA KLUB
  CUBA

  
      SVETOVANJE  
 
Odlomek iz brošure SATCITANANDA
Friderike Lavrič:
Smisel reševanja problemov

Problem, s katerim se soočimo, moramo rešiti ali pa odstraniti energije/želje, ki so vzrok temu problemu. Ko problem rešimo na takšen ali drugačen način, je to naše duhovno napredovanje, ki ima za posledico pridobivanje materialnih dobrin.

Če problema ne rešimo, se pojavi naslednji v težji obliki. To se ponavlja, dokler ne obupamo. Da se izognemo duhovni stagnaciji oziroma brezizhodnosti, je bistveno spoznanje, kako lahko z direktno povezavo z neskončnim izvorom vsega rešujemo probleme, duhovno napredujemo, uspešno, zdravo in srečno živimo v bogatem materialnem svetu, predvsem pa razumevamo dogajanje okoli sebe.

Pot je opisana v nadaljevanju, kjer spoznamo, kako misel preko zavesti deluje na podzavest in kako potem le-ta uresničuje misel. Smisel uporabe te poti je, da podzavesti nalagamo na določen način urejene misli, če želimo živeti urejeno, harmonično življenje. 
   
       
   
 
 
Satcitananda instrukcije

SATCITANANDA, podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje, d.o.o.

O PODJETJU
KJE SMO: Ljubljana, Mucherjeva ulica 11
mobilni telefon 041 412 998
stacionarni telefon 059 131 796

e-pošta: e-posta
 

 


Inštrukcije matematike, statistike in stohastike
Inštrukcije fizike in osnove elktrotehnike
Inštrukcije kemije
Inštrukcije slovenščine, Inštrukcije slovenščine za zahtevnejše
Inštrukcije angleščine, Inštrukcije angleščine za zahtevnejše
Inštrukcije francoščine, Inštrukcije francoščine za zahtevnejše
Inštrukcije nemščine
Inštrukcije ruščine