SATCITANANDA
 
  GSM: 041 412 998
 
REŠENE NALOGE IZ FIZIKE
     
     
 
   
                             KAKO PREMIŠLJEVATI FIZIKALNO?
                                 REŠENE NALOGE IZ FIZIKE
 
 

    V obliki rešenih nalog ali poljudnih člankov so podane zanimivosti s področja fizike in biomehanike.

Te zanima več?
Pokliči GSM: 041 412 998

Satcitananda, Inštrukcije fizike
    

 
  balon 1. Izrek o vzgonu ali Arhimedov zakon
Kako je Arhimed ugotovil, ali je Hieronova krona res zlata?
Led v kozarcu vode, toplozračni balon, splav - naloge z rešitvijo.

PDF NALOGE IN REŠITVE
 
       
  hitrost aviona 2. Hitrost aviona
Na osnovi priložene fotografije letala oceni, s kakšno hitrostjo leti.

PDF NALOGA IN REŠITEV
 
       
  Bernoullijeva enačba 3. Hitrost curka zraka iz motorja reaktivnega letala
Na osnovi priložene fotografije letala oceni hitrost curka zraka.
PDF NALOGA IN REŠITEV
 
       
  motorist 4. Motorist v ovinku - naloga iz dinamike kroženja
 Motorist gre z maksimalno hitrostjo v vodoraven ovinek z radijem R. Pri tem se bo moral nagniti za določen kot. Od česa je odvisna maksimalna hitrost in nagib motorista?  Kako bi še povečali maksimalno hitrost motorja v ovinku? Kaj, če bi bilo cestišče v ovinku navpično?

pdf NALOGA IN REŠITEV
 
       
  smučar 5. Smučar na klancu - naloga iz fizike - biomehanike
Smučar gre v zavoj. Znan je koeficient lepenja med smučmi in podlago, hitrost smučarja in naklon klanca. Kakšen je lahko najmanjši radij zavoja na gladkem klancu? In kakšen je lahko v primeru grbine ali vdolbine?
Smučar nadaljuje smuk z isto hitrostjo na klancu z istim nagibom čez terensko prelomnico, ki ima podan radij. Na kateri točki krivine (pri katerem kotu na krivini) bo zgubil stik s snegom (skočil)?
pdf NALOGA IN REŠITEV
 
       
  hitrostno_smucanje 6. Hitrostno smučanje
Hitrostno smučanje je ekstremna smučarska disciplina, kjer dosežejo tekmovalci hitrosti, primerljive s hitrostmi na motornih dirkah. Svetovni rekord je 251,4 km/h - Simone Origone 2006.
Od česa je odvisna maksimalna hitrost, ki jo lahko doseže smučar pri hitrostnem smučanju? Izpelji enačbo za hitrost smučarja in jo uporabi za podan primer.
PDFNALOGA IN REŠITEV
 
     
  met krogle 7. Suvanje krogle (Shot Put) - naloga iz fizike - biomehanike
Izračunaj optimalni kot meta krogle (v atletiki: suvanje krogle, angl.: shot put) v odvisnosti od začetne hitrosti krogle. Za vsak primer izračunaj tudi domet krogle. Izmetna višina krogle je 200 cm. Zračni upor zanemarimo.
pdf NALOGA IN REŠITEV
 
       
  met kladiva 8. Met kladiva (Hammer Throw) - naloga iz fizike - biomehanike
Metalec kladiva se v nekem trenutku vrti s krožno frekvenco 0.5 Hz in s konstantnim kotnim pospeškom v isti smeri α = . S kolikšno kotno hitrostjo ω se bo vrtel, ko bo opravil še 1.5 obrata? Kolikšno tangencialno hitrost bo imelo v tem času kladivo, če je od osi vrtenja oddaljeno za d = 1.5 m?
pdfNALOGA IN REŠITEV
 
       
  hidromehanika

9. Bernoullijeva enačba.
Izpeljava iz 1. zakona termodinamike in primeri uporabe.

PDFSEMINAR

 
       
  Venturijeva_cev

10. Venturijeva cev
Kako s pomočjo Venturijeve cevi izmerimo hitrost letala?
PDFNALOGA IN REŠITEV

 
       
  globinska_ostrina_in_zaslonka 11. Globinska ostrina digitalne fotografije - geometrijska optika
Izpelji enačbo za globinsko ostrino digitalne fotografije in jo ilustriraj za primer, ko je objektiv nastavljen na neskončno in na bližnji predmet. Potrebna znanja iz srednje šole: fizika – geometrijska optika.
pdfNALOGA IN REŠITEV   
 
       
  zaslonka

12. Fotografija: zaslonka in čas osvetlitve
Čemu služi zaslonka? Kaj pomenijo številske vrednosti zaslonke? Kakšna je povezava med vrednostjo na zaslonki in potrebnim časom osvetlitve?
zaslonkaNALOGA IN REŠITEV

 
       
  sončna elektrarna 13. Sevanje svetlobe
Izračunaj gostoto svetlobnega toka, ki ga seva sonce na zemljo.
Na osnovi konkretnih podatkov pokaži uporabo energije sevanja za proizvodnjo električne energije (sončne elektrarne). Potrebno znanje: Sevanje črnega telesa (Stefanov zakon), pretvorniki energije.

PDFSEMINAR
 
       
  prizma 14. Lom in odboj svetlobe
Zrcaljenje, reflektor pod vodo, lom svetlobe na optični prizmi, enačba leče, preslikava leče, očala. M. Hribar, S. Kocjančič, A. Likar, S. Oblak, B. Pajk, V. Petruna, N. Razpet, B. Roblek, F Tomažič, M. Tramuš: ELEKTRIKA, SVETLOBA; SNOV Fizika za 3. in 4. letnik srednjih šol.
Stran 161 naloga 1, 4 in 5.

PDF NALOGE IN REŠITVE
 
       
  barve 15. Svetloba in barve
Kaj je svetloba? Kako dojemamo in ustvarjamo barve. Kaj je črno telo in kako seva? Kaj so svetila (naravna in umetna). Kaj so varčne žarnice in kako jih izbiramo?
svetilaSEMINARSKA NALOGA
 
       
  lece 16. Leče
Uporaba Fermatovega zakona pri lomu svetlobe. Lom svetlobe na krogli. Sestavljanje leč iz dveh krogelnih izsekov. Izračun dioptrije leč s pomočjo Gullstrandove enačbe. Vzgled .
PDF SEMINAR
 
       
  valovna_interferenca

17. Valovanje - interferenca
Interferenca valov v primeru dveh točkastih izvirov sofaznega polkrožnega valovanja.
NALOGA - REŠITEV - ANIMACIJA

 
       
  nihalo 18. Kaj je nihalo? Za katera nihala znaš izračunati frekvenco in nihajni čas?
Rešene naloge iz učbenika Energija Toplota Zvok Svetloba Rudolfa Kladnika
pdfNALOGA IN REŠITEV

 
       
  slavolok 19. SLAVOLOK
S pomočjo homogenih kvadrov želimo zgraditi slavolok, ne da bi uporabili med gradniki veziva ali lepila .
PDFNALOGA IN REŠITEV
 
       
   

Inštrukcije fizike - gibanje
A: Flash animacije iz fizike

- Hitrost in pot pri enakomernem gibanju
- Hitrost in pot pri enakomerno pospešenem gibanju
- Animacija hitrosti in poti pri odsekoma enakomernem gibanju
- Animacija hitrosti in poti pri navpičnemu letu, ki mu sledi prosti pad.
- Animacija v(t) in a(t) pri neenakomernem gibanju


B: Povzetki gibanja (plonkič)
pdfEnakomerno pospešeno gibanje, navpični met, prosti pad, enakomerno pospešeno kroženje
pdfEnakomerno gibanje in enakomerno pospešeno gibanje

C: PPT prezentacija
-
Navpični met - prosti pad PPSX ali PDF

 
       
           
       
 

INŠTRUKCIJE
matematike
fizike
osnove elektrotehnike
kemije
angleščine
angleščine*
francoščine
francoščine*
slovenščine
slovenščine*
nemščine
ruščina
(*) za zahtevnejše

SVETOVANJE
Kako rešiti problem
  v šoli
  v službi
  doma
  kjerkoli drugje