SATCITANANDA
 
  GSM: 041 412 998
 
REŠENE NALOGE: FUNKCIJE IN ENAČBE
     
     
 
 

KAZALO NALOG
REALNE FUNKCIJE

Grafi
Linearna funkcija / graf
Kadratna funkcija / graf
Potenčna funkcija / graf
Eksponentna funkcija / graf
Polinom / graf
Racionalna funkcija / graf
Inverzna funkcija / graf
Logaritemska funkcija / graf
Kotne funkcije / grafi

Zaporeja
Funkcije / zaporedja

Enačbe - izrazi
Linearna enačba
Kvadratna enačba
Enačba višje stopnje
Racionalne enačbe
Trigonometrični izrazi
Trigonometrične enačbe
Eksponentne enačbe
Logaritemske enačbe
Sistem linearnih enačb
Linearna neenačba
Kvadratna neenačba
Neenačba višjih stopenj
Racionalna neenačba
Eksponentna neenačba
Logaritemske neenačbe
Uporaba enačb


Številske množice
Kompleksna števila

   

Inštrukcije matematike - rešene naloge iz matematike s pojasnili
REALNE FUNKCIJE IN ENAČBE

OPOMBA: Izbrane so tipične naloge iz posameznih poglavij matematike z vzporedno teoretično razlago. S pomočjo praktičnih primerov bodo pomagale učencem - dijakom razumeti teorijo. Služile bodo kot pomoč pri individualem učenju, inštrukcijah in pripravah na maturo.

Zbirka nalog za strednje šole: MATEMATIKA; A. Blaznik, J. Dolenšek, A. Tomec, I. Žerovnik: REALNA ŠTEVILA LINEARNE FUNKCIJE
Poglavje V.: LINEARNA FUNKCIJA, ENAČBA IN NEENAČBA

 PDFNaloga 57: Graf premice, enačba premice v treh oblikah, enačba vzporednice

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA; D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje IV.: KVADRATNA FUNKCIJA
PDF Naloga 17č: Kvadratna funkcija
Poglavje III:.: POTENČNA FUNKCIJA
PDFNaloga 5.: Določi katera izmed navedenih funkcij je soda in katera je liha
Poglavje VII: EKSPONENTNA FUNKCIJE
PDF Naloga 8a: Določi osnovo eksponentni funkciji
PDF Naloga 24a: Eksponentna funkcija
PDF Naloga 24b: Eksponentna funkcije

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA; O. Arnuš, V. Batagelj, A. Blaznik, B. Roblek, M. Strnad: POLINOMI. RACIONALNE FUNKCIJE. KRIVULJE II. REDA
Poglavje I. POLINOMI
PDF Naloga 82d: Približen graf polinoma
Poglavje II. RACIONALNE FUNKCIJE; ENAČBE IN NEENAČBE
PDF Naloga 6b: Določi ničle, pole, asimptote in načrtaj približen graf funkcije
PDF Naloga10č: Določi ničle, pole, asimptote in načrtaj približen graf funkcije
PDF Naloga11d: Določi ničle, pole, asimptote in načrtaj približen graf funkcije

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA; D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje III.:Potenčna funkcija
PDF Naloga 7 a, b, c: Določi graf naslednjih funkcij
PDF Naloga 13: Napiši inverzne funkcije k navedenim funkcijam. Nariši grafe funkcij in njihovih inverznih funkcij
Poglavje VIII.:Logaritem
PDF Naloga 49a): Nariši grafe naslednjih funkcij

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA; J. Dolenšek, M. Prosen, M. Vagaja: KOTNE FUNKCIJE. TRIGONOMETRIJA
Poglavje IV.: Grafa funkcij sinus in kosinus
PDF Naloga19j): Nariši graf funkcije
PDF Naloga 19m): Nariši graf funkcije
Poglavje VI.: Grafa funkcij tangens in kotangens
PDF Naloga15a: Nariši graf funkcije(tg)
PDF Naloga15b: Nariši graf funkcije(ctg)

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA: A. Cokan, I. Štalec: ZAPOREDJE, DIFERENCIALNI IN INTEGRALNI RAČUN
Poglavje I.: ZAPOREDJA, Točka 1: Definicija. Lastnosti zaporedij
PDF Naloga 8: Dokaži, da je zapredje strogo padajoče. Kateri členi leže na intervalu ...
Poglavje I.: ZAPOREDJA Točka 2: Aritmetično in geometrijsko zaporedje.
PDFNaloga 2. Za kateri x je dano zaporedje aritmetično?
PDFNaloga 10. Stranice trikotnika oblikujejo aritmetično zaporedje ...

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA A.Blaznik, J.Dolenšek, A.Tomec: REALNA ŠTEVILA. LINEARNA FUNKCIJA
Poglavje V: LINEARNA FUNKCIJA, ENAČBA IN NEENAČBA LINEARNA ENAČBA
PDF Naloga 69: Reši enačbe
PDF Naloge 70, 71, 74, 75, 76: Reši enačbe

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje V.:Kvadratna enačba
PDF Naloge.1a), 2a), 3a), 4a), 5a) 6a) 7a) do 8a) Reši kvadratne enačbe

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA O. Arnuš, V. Batagelj, A. Blaznik, B. Roblek, M. Strnad POLINOMI. RACIONALNE FUNKCIJE. KRIVULJE II. REDA
Poglavje I. POLINOMI
PDF Naloga 75: Poišči samo racionalne korene enačb


Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA O. Arnuš, V. Batagelj, A. Blaznik, B. Roblek, M. Strnad POLINOMI. RACIONALNE FUNKCIJE. KRIVULJE II. REDA
Poglavje II. Racionalne funkcije, enačbe in neenačbe
PDF Naloga 18: Reši naslednje racionalne enačbe

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA Ivan Pavliha, Marijan Prosen: GEOMETRIJA V RAVNINI
Poglavje 20: Kotne funkcije ostrih kotov
PDF Naloga 729. Preoblikuj v enočlenik in poenostavi

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA J. Dolenšek, M. Prosen, M. Vagaja: KOTNE FUNKCIJE. TRIGONOMETRIJA
Poglavje VIII: Reševanje enačb
PDF Naloge: 3, 4, 5, 6, 7

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA J. Dolenšek, M. Prosen, M. Vagaja: KOTNE FUNKCIJE. TRIGONOMETRIJA
Poglavje VIII.: Reševanje enačb
PDF Naloge: 3 c), 4 b), 4 č), 5 b), 5 c), 6 č), 6 d), 7 b)

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA J. Dolenšek, M. Prosen, M. Vagaja: KOTNE FUNKCIJE. TRIGONOMETRIJA
Poglavje VIII.: Reševanje enačb - tangens
PDF Naloge 3 b), 3 č), 3 e), 4 e), 5 a), 5 e), 6 a), 6 e)

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA J. Dolenšek, M. Prosen, M. Vagaja: KOTNE FUNKCIJE. TRIGONOMETRIJA
Poglavje VIII.: Reševanje enačb - kotangens
PDF Naloge 3 a), 3 h), 4 d), 6 b)

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VII.:Eksponentna funkcija (eksponencialne enačbe)
PDF Naloge 16, 17, 22, 23

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VII.:Eksponentna funkcija
PDF Naloge 34, 35, 36, 37, 40

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl:
ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA

Poglavje VIII.:LOGARITEM. Z uporabo definicije logaritma reši naslednje enačbe
PDF Naloge 3a – 3h

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VIII.:LOGARITEM Str.61
PDF Naloge 13 a - č

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VIII.:LOGARITEM Str.61
PDF Naloge 19 a), 23 a) 25 a) 39 a)

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA A. Blaznik, J. Dolenšek, A. Tomec, I. Žerovnik: Realna števila. Linearna funkcija
Poglavje V.: Linearna funkcija. Enačba in neenačba.
Točka 6. Sistem dveh linearnih enačb z dvema neznankama Str.62 in 63
PDF Naloge 121 a), 121 b), 124 a), 125 a), 125 b), 126 a)

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA A. Blaznik, J. Dolenšek, A. Tomec, I. Žerovnik: Realna števila. Linearna funkcija
Poglavje V.: Linearna funkcija. Enačba in neenačba.
Točka 6. Sistem treh ali več linearnih enačb str. 64
PDF Naloge 142 b), 124 a), 1146 a)

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA A. Blaznik, J. Dolenšek, A. Tomec, I. Žerovnik: Realna števila. Linearna funkcija
Poglavje V.: Linearna funkcija. Enačba in neenačba.
Točka 5. Linearna neenačba
PDF Naloge 99 a), 100 b), 108 b), 111 a), 113 f)

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D.Grešak, M. Strnad, A. Tiegl: ELEMENTARNA FUNKCIJE. KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VI.:Kvadratna neenačba.
PDF Naloge 1a), 1b)

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grešak, M. Strnad, A. Tiegl: ELEMENTARNA FUNKCIJE. KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VI.:Kvadratna neenačba.
 PDFNaloge 4.a)

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grešak, M. Strnad, A. Tiegl: ELEMENTARNA FUNKCIJE. KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VI.:Kvadratna neenačba.
PDF Naloge 5 a), b), c), č),  6 a), b), c), č),  7 a), b), c), č)

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA O. Arnuš, V. Batagelj, A. Blaznik, B. Roblek, M. Strnad POLINOMI. RACIONALNE FUNKCIJE. KRIVULJE II. REDA
Poglavje I.: POLINOMI 8. Odvod polinoma in tangenta na graf
PDF Str.20, naloga 101 a), č), e), g)

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA O. Arnuš, V. Batagelj, A. Blaznik, B. Roblek, M. Strnad POLINOMI. RACIONALNE FUNKCIJE. KRIVULJE II. REDA
Poglavje II. RACIONALNE FUNKCIJE; ENAČBE IN NEENAČBE
PDF Stran 32, naloga 21 a), b), c) d); Reši racionalne neenačbe

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VII.:Eksponentna funkcija - Eksponentne neenačbe
PDF Stran 53, naloga 13

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VIII.: LOGARITEM Logaritemske neenačbe
 PDFStran 65, naloga 65 a), b), c), č)

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA A.Blaznik, J.Dolenšek, A.Tomec: REALNA ŠTEVILA. LINEARNA FUNKCIJA
Poglavje V: LINEARNA FUNKCIJA, ENAČBA IN NEENAČBA - uporaba enačb
PDF Stran 66, naloga 166, 167, 168, 169 170, 171


Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA Grešak, Kožar, Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE. KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje IX: Kompleksna števila. Razcepi izraze v obsegu kompleksnih števil.
PDF Stran 70, naloga19






 
     
 

INŠTRUKCIJE
matematike
fizike
osnove elektrotehnike
kemije
angleščine
angleščine*
francoščine
francoščine*
slovenščine
slovenščine*
nemščine
ruščina
(*) za zahtevnejše

SVETOVANJE
Kako rešiti problem
  v šoli
  v službi
  doma
  kjerkoli drugje