SATCITANANDA
 
  GSM: 041 412 998
 
NALOGE IZ OSNOV ELEKTROTEHNIKE
     
     
 
   
                            
     ZANIMIVOSTI IN  REŠENE NALOGE IZ OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
 
   
 V obliki rešenih nalog ali poljudnih člankov so podane zanimivosti s področja elektrotehnike.
 
 
  električni_tok Hitrost električnega toka
Kakšna je povprečna hitrost električnega toka (to je toka prostih elektronov) v kovinski žici? Kakšna pa je hitrost elektronov v brezračnem prostori?
Hitrost gibanja elektronov, ki so nosilci toka v žicah je zelo majhna (odvisna od prostorske gostote elektronov v žici, preseka žice in seveda toka). Hitrost elektronov je precej manjša od 1 mm/s. Obratno pa lahko pokažemo, da se hitrost elektronov v brezzračnem prostoru zlahka približa hitrosti svetlobe.
Poskusi si to razložiti. Zakaj se luč prižge takoj, ko preklopimo stikalo?    
PDF REŠITEV
 
       
  elektrika-galvanika

Bakreni predmet želimo posrebriti...
M. Hribar, S. Kocjančič, A. Likar, S. Oblak, B. Pajk, V. Petruna, N. Razpet, B. Roblek, F. Tomažič, M. Trampuš: Elektrika, svetloba in snov, Poglavje 1: električni tok in naboj, stran 47, naloga 2.
PDFNALOGA IN REŠITEV

 
       
  elektrostatika

Električno polje in sile v električnem polju
M. Hribar, S. Kocjančič, A. Likar, S. Oblak, B. Pajk, V. Petruna, N. Razpet, B. Roblek, F. Tomažič, M. Trampuš: Elektrika, svetloba in snov, Poglavje2: Električne sile in električno polje
Poglavje 8. Vprašanja in naloge, Stran 47, 48 naloga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12.

PDFNALOGE, RAZLAGE IN REŠITVE

 
       
  severni sij Magnetno polje, sile v magnetnem polju in gibanje nabitih delcev v magnetnem polju
M. Hribar, S. Kocjančič, A. Likar, S. Oblak, B. Pajk, V. Petruna, N. Razpet, B. Roblek, F. Tomažič, M. Trampuš: Elektrika, svetloba in snov, Poglavje 9: Magnetno polje
Poglavje 10. Vprašanja in naloge, Stran 65, 66 naloga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
PDF NALOGE IN REŠITVE
 
       
  gibanje delcev Gibanje delcev v električnem polju
Rudolf Kladnik: Fizika za srednješolce 3 Svet elektronov in atomov Električno polje (11), gibanje delcev v električnem polju - rešene naloge s komentarji.
PDF REŠITEV
 
       
  električno vezje Električni tok
M. Hribar, S. Kocjančič, A. Likar, S. Oblak, B. Pajk, V. Peruna, N. Razpet, B. Roblek, F Tomažič, M. Tramuš: Elektrika, svetloba, snov; Fizika za 3. in 4. letnik srednjih šol; Električni tok in naboj.
Stran 50, naloga 26: Izračunaj tok skozi upor v podanem vezju.

PDF REŠITEV
 
       
  indukcija Indukcija
M. Hribar, S. Kocjančič, A. Likar, S. Oblak, B. Pajk, V. Peruna, N. Razpet, B. Roblek, F Tomažič, M. Tramuš: Elektrika, svetloba, snov, Fizika za 3. in 4. letnik srednjih šol; Indukcija
Zbrane in rešene so tipične naloge iz indukcije.

PDF REŠITEV
 
       
  toroid Izračun induktivnosti
Na primeru cilindrične tuljave in toroida je podan izračun induktivnosti, kot se jo računa v srednji šoli in na univerzi. Primerjava obeh rezultatov da oceno natančnosti izračunav.
PDF REŠITEV       
 
       
 

INŠTRUKCIJE
matematike
fizike
osnove elektrotehnike
kemije
angleščine
angleščine*
francoščine
francoščine*
slovenščine
slovenščine*
nemščine
ruščina
(*) za zahtevnejše

SVETOVANJE
Kako rešiti problem
  v šoli
  v službi
  doma
  kjerkoli drugje