SATCITANANDA
 
  GSM: 041 412 998
 
FIZIKA - FLASH ANIMACIJE
     
     
 
 
 
KAKO PREMIŠLJEVATI FIZIKALNO?
ANIMACIJE GIBANJA
 
 
Hitrost in pot pri enekomernem gibanju:

Opomba: telo se enakomrno giblje takrat, ko je absolutna vrednost hitrosti konstanta. Pot, ki jo naredi telo, je vsak trenutek enaka ploščini pod grafom hitrosti. Kot kaže animacija se ploščina pod grafom hitrosti enakomerno povečuje z rastočim časom t in prestavlja graf linearne funkcije.
 
 
     
 

INŠTRUKCIJE
matematike
fizike
osnove elektrotehnike
kemije
angleščine
angleščine*
francoščine
francoščine*
slovenščine
slovenščine*
nemščine
ruščina
(*) za zahtevnejše

SVETOVANJE
Kako rešiti problem
  v šoli
  v službi
  doma
  kjerkoli drugje